Prečo má moja kampaň tak krátku dobu trvania návštevy?

By Filip Kuna Aug 06, 2018

Reading 3 min

Prečo má moja kampaň tak krátku dobu trvania návštevy?

Naším denným chlebíkom v Strossle je odporúčať používateľom ten najlepší obsah. Robíme tak vo chvíli, keď sú v nálade konzumovať ho. Kombináciou množstva dát, algoritmov, rokmi vyvíjanej technológie a správneho momentu sme schopní inzerentom poslať zo stránok prémiových médií tú najkvalitnejšiu návštevnosť. Takú, ktorá príde na stránku, číta si obsah, sleduje videá a ostane tam dlhý čas. Inzerenti tak získajú pozornosť, ktorá má vo svete preplnenom reklamami a adblockermi hodnotu zlata.

Občas sme však konfrontovaní s tým, že klienti si počas svojej kampane na Strossle pozrú Google Analytics a vidia, že priemerná doba návštevy, po anglicky Average session time, je na úrovni pár sekúnd. Nejak takto:

 

Klientova kampaň, ktorá mala priemernú dĺžku návštevy iba 37 sekúnd.

“Keď teda Strossle tvrdí, že posiela z médií tak kvalitnú návštevnosť, prečo mám takéto slabé čísla?”, pýtajú sa.

Zmätočné názvy v Analytics

Google Analytics je mimoriadne rozsiahly nástroj s kopou metrík a čísel. Pomenovania kategórií sú však často mätúce. Veľa ľudí môže potom z názvov vyvodiť závery, ktoré nie sú presné. A práve priemerná doba trvania návštevy je toho krásnym príkladom.

Priemerná doba trvania návštevy poukazuje na dĺžku celej návštevy, ktorú používateľ strávil na webe. Teda od momentu, kedy vstúpil na web až po moment, kedy z webu odišiel. Spočíta všetok čas, vydelí ho počtom návštev a má priemernú dobu.

Analytics vo svojom štandardnom nastavení vie ľahko zistiť, že návštevník prišiel na stránku. Čo sa však týka dĺžky tejto návštevy je schopný ju odmerať iba v prípade, že sa používateľ preklikol niekam ďalej. Ak to neurobí, tak automaticky predpokladá, že odišiel. A keďže nevie, kedy odišiel, tak si povie, že to bolo hneď, teda strávil tam 0 sekúnd.

Príklad: Klient má nádhernú landing page s pútavým obsahom. V rámci kampane mu príde 1000 ľudí a každý z nich strávi čítaním 5 minút. Na webe ale nie sú ďalšie prekliky, niet kam pokračovať a tak po dočítaní hneď všetci odchádzajú. Keďže si teda nemali kam kliknúť a Google Analytics nevie zmerať, kedy títo ľudia odišli, dá všektým nula sekúnd a v meraniach ukáže nasledovné:

Počet návštev - 1000

Miera okamžitých odchodov (Bounce rate) - 100%

Priemerná doba návštevy = 0 sekúnd

Inými slovami, čím vyšší bounce rate, tým nižšia priemerná doba návštevy. Ak je bounce rate 100%, teda odišli všetci hneď, tak priemerná doba návštevy bude vždy 0 sekúnd.

 

Miera okamžitých odchodov zo Strossle pri uvedenej kampani bola 83%. T. j. Google Analytics 83% všetkých návštev považoval za 0 sekundové.

Priemerná doba návštevy (Avg. session time) vs Priemerný čas na stránke (Avg. time on page)

Druhou metrikou, ktorú Analytics ponúka, je Priemerná doba na stránke (Average time on page). Rozdiel oproti priemernému trvaniu návštevy je v tom, že do počítania zahrnie iba tých návštevníkov, ktorí sa preklikli niekam ďalej na stránke, t. j. nezapočítava ľudí, ktorí po príchode hneď odišli..

Príklad: Klient rozhodne stránku obsahovo rozšíriť. Pridá kontaktný formulár pre tých používateľov, ktorí chcú firmu kontaktovať. V rámci novej kampane inzerentovi príde 1000 ľudí a každý z nich strávi na stránke 5 minút. 900 z nich odíde hneď (dostanú nulu v priemernej dĺžke návštevy), ale 100 z nich zaujme text natoľko, že sa prekliknú na kontaktný formulár, aby si mohli objednať jej služby. Google Analytics v takomto momente ukáže nasledovné:

Počet návštev - 1000

Miera okamžitých odchodov (Bounce rate) - 90%

Priemerná doba návštevy =

(900 návštevníkov * 0 sekúnd) + (100 návštevníkov * 5 minút) / počet návštev (1000) = 30 sekúnd

Priemerná doba na stránke = (100 * 5 minút) / 100 = 5 minút

Ako vidieť, aj keď všetci používatelia strávili na stránke 5 minút, rozdiel medzi priemernou dĺžkou návštevy a priemernou dĺžkou na stránke je dramatický = 30 sekúnd vs 5 minút (10x viac). Taký veľký vplyv má započítanie tých ľudí, čo sa preklikli ďalej a tých, čo nie.

 

 

Priemerná doba na stránkach, na ktoré smerovala kampaň, boli násobne dlhšie.

Ak máte záujem o podrobnejšie vysvetlenie problematiky, odporúčame prečítať článok Misunderstood Analytics Metrics.

Čo sa s tým dá teda robiť?

Možností, ako sa viete popasovať s krátkou dĺžkou návštevy, je hneď niekoľko. Dajte návštevníkom dôvody, aby nešli zo stránky preč, aby si urobili čo najviac klikov a ostali čo najviac času. Doplňte na svoj web viac obsahu, iné články, videá, nástroje či súbory na stiahnutie, prekliky na kontaktný formulár a iné. Na tento užitočný obsah následne linkujte z textu, prostredníctvom odporúčaného čítania či iných call-to-action (CTA) prvkov.

 

 

Čo všetko je obsah, ktorý môžete doplniť na stránku?

Jednak sa zlepšia čísla v meraniach, ale čo je dôležitejšie, zvýši sa kvalita takejto návštevy a s ňou aj šanca v konverziu.

Ak nie je možné doplniť obsah na stránke, ale môžete upravovať html kód, odporúčame použiť špecializované nástroje, s ktorým rozšírite funkcie Google Analytics. Napríklad vďaka pluginu Riveted budete návštevníkov v pravidelných intervaloch pingovať (zisťovať, či je spojenie s prehliadačom návštevníka “živé”) a tak aj môžete približne zmerať, koľko ostal na stránke, aj keď bounce rate bude vysoký.

Ak neviete ani dopĺňať stránku a ani meniť html kód, je dôležité poznať rozdiel v terminológii. A teda ak budete mať bounce rate vyšší ako 50%, tak pri kampaniach sledujte aj priemerný čas na stránke. Ten zistíte tak, že v Google Analytics pôjdete do Správanie -> Obsah webu -> Všetky stránky. Nájdete konkrétnu url adresu, kde ste návštevníkov posielali v rámci kampane a v stĺpci “Priemerný čas na stránke” uvidíte, koľko času tam ostali ľudia naozaj.

Prajeme vám veľa návštevníkov, ktorí ostanú na Vašich stránkach celú večnosť :)