AsiakastarinaKävijät lukivat Compeedin sisältöjä jopa puolitoista minuuttia

Taustaa:

Compeed on hyvinvointibrändi, joka on tunnettu erityisesti rakkolaastareistaan. Tuotelinja on laajentunut vuosien aikana ja uusimpana lanseerauksena Compeed toi markkinoille huuliherpeslaastarin.

Terveys- ja hyvinvointialan tuotteiden markkinoinnissa sisältömarkkinointi on osoittautunut keinoksi, jonka avulla potentiaalisten asiakkaiden on luontevaa vastaanottaa tietoa tuotteesta ja brändistä uskottavalla tavalla. Sisältömarkkinoinnin jakelukanavana ja kävijäliikenteen määrän kasvattajana kontekstuaalisesti kohdennettu natiivimainonta on kustannustehokas ja lukijaystävällinen tapa päästä asetettuihin kävijämäärätavoitteisiin. Siksi Compeed valitsi Strosslen sisältömarkkinoinnin jakelukanavakseen.

 

Kampanjan tavoite:

Kampanjan tavoite oli lisätä Compeed-huuliherpeslaastarin tunnettuutta ja tietoisuutta tuotteen tärkeimmistä ominaisuuksista (erityisesti niille, jotka yleensä käyttävät erilaisia voiteita huuliherpeksen hoidossa). Penetraation eli ostajien lukumäärän kasvattaminen oli toinen tavoite, sillä tuotetta tai sen ominaisuuksia ei täysin ymmärretä -  huuliherpesrasvat ovat traditionaalinen tapa hoitaa huuliherpesinfektio.

 

Kampanjan kohderyhmä:

Näyttökuva 2022-2-9 kello 11.00.31

Kampanjan kohderyhmänä olivat 25-64 vuotiaat aikuiset (naiset ja miehet), jotka kärsivät huuliherpeksestä. Kohderyhmä oli hyvin laaja -  hyvinvoinnista kiinnostuneet miehet ja naiset. Min. 20% suomalaisista saa huuliherpeksen vuosittain ja n. 2 kertaa vuoden aikana. Ongelma koskettaa siis monia.

 

"Strosslen avulla opimme, mitkä sisällöt kiinnostivat Compeedin potentiaalisia asiakkaita" Jenny Kurjenniemi, Brand Manager

 

 

Strosslen rooli:

Natiivimainonnan tavoitteena oli jakaa tietoa huuliherpeksestä artikkelimuodossa. Mainossisältönä natiivimainonta toimii hyvin muun prospektoivan mainonnan rinnalla, sillä se näyttäytyy luotettavana ja informatiivisena mainosmuotona suomalaisten laatujulkaisijoiden sivustoilla. Compeedilla on myös paljon hyvää sisältöä, jolle saadaan laadukasta kävijäliikennettä natiivimainonnan avulla.

 

Kampanjan rakenne, KPI:t ja tulokset: 

Kampanjassa oli 12 erilaista luovaa aineistoa hyödyntäen eri kuva- ja otsikkoaiheita. Tämä mahdollisti sen, että kampanjasta näki erittäin kustannustehokkaasti millainen kuva- ja otsikkoyhdistelmä toimii parhaiten juuri Compeedilla.

Sisällöt oli valittu  insightin mukaan eli miksi huuliherpes tulee, toistuu ja miten siitä pääsee eroon. 

Compeedin Strossle -kampanja onnistui kaikissa tavoitteissaan.  Erityismaininnan saa kampanjan hyvä klikkiprosentti eli CTR.  Kampanjan kaikkien aineistojen klikkiprosentin keskiarvo oli 0,93% ja parhaan mainosversion CTR jopa 1,23 %.

Kampanjan laskeutumissivuille oli  asennettu Strosslen oma engagement -pikseli, joka mittasi sisältösivulla vietettyä aikaa. 

Keskimäärin kampanjasivustolla vietetty aika Strosslen oman engagement-mittarin mukaan oli 1min 41sek ja 1min 13 sek välillä luovasta riippuen, näin ollen vietetyn ajan keskiarvo oli lähellä puoltatoista minuuttia. Myös engagement-lukujen valossa kampanja oli onnistunut, mikä tukee johtopäätöstä, että natiivimainonnan avulla saa  laadukasta kävijäliikennettä valittuihin sisältöihin. Hienoa oli, että tuotteen myynti kasvoi kampanja-aikana 7%.