Välj rätt distribution för din Content Marketing-strategi

By Strossle Nov 24, 2020

Tags content marketing , content discovery , featured , digitalmedia , distribution

Reading 2 min

Your brand’s content success often lives and dies by distribution and promotion choices.” - Jodie Harris, Content Marketing Institute

content marketing distribution

Många företag lägger ner mycket tid, pengar och resurser på att skapa bra content. Sedan tar det stopp. Här är några av de vanligaste problemen: 

 1. Den organiska trafiken är låg. 
 2. Resultaten är otydliga och svåra att mäta.  
 3. Korta lästider från köpt trafik. 
 4. Ingen engagerar med innehållet.  

Detta behöver inte bero på kvalitén på innehållet, utan är oftast resultatet av att det saknas eller finns en felaktig strategi för hur det ska distribueras. 

Att öka sin organiska trafik med SEO-optimerade artiklar är såklart viktigt. Det kan dock vara svårt och ta lång tid, speciellt om det handlar om ett populärt ämne där flera aktörer slåss om den högsta positionen i sökresultatet. 

Så når du din målgrupp 
En välarbetad Content Marketing-Strategi innehåller en plan för hur innehållet ska spridas. Men distribution är en av de mest utmanande delarna av Content Marketing. Grundidén är att låta målgruppen hitta ditt innehåll och inte tvärtom. Just därför kan det kännas motsägelsefullt att köpa utrymmen på klassiska annonsformat såsom banner eller display - eftersom att man då pushar ut sitt budskap, istället för att locka in läsare.

Här är tre smarta tips:

 1. Välj native. För din content marketing-strategi kan du välja bort de klassiska annonsformaten, eftersom att de är till för mer påstridiga budskap.

 2. Anpassa dina annonser efter det medie du vill annonsera på för att vara relevant, tilltalande och inspirerande för läsaren. 

 3. Lägg inte ned tid på att skapa komplexa målgrupper med avancerade datapunkter som kvalifikation (spara det för retargeting). Hitta istället en kanal som är relevant för din önskade kundgrupp, och bli en del av den.  

Skapa dina egna nativekampanjer med Strossle Marketplace Skapa konto

Native advertising: Ett format för innehållsmarknadsföring
Med native-annonser (innehållsrekommendationer) kan du distribuera ditt innehåll i en redaktionell miljö och använda kontext för att hitta relevans. Formatet ger dig möjlighet att rekommendera ditt content hos välkända och respekterade publicister.

Det som skiljer native åt från true native är att klicket från det sponsrade innehållet tar besökaren direkt till en landningssida på er egen sajt (detta kallas även för content discovery). På så sätt äger ni besöks-datan. Detta ger bättre förutsättningar för att analysera hur innehållet presterar – vilket i sin tur skapar möjligheten att arbeta mer långsiktigt med er sajt för att nå era uppsatta mål. 

Hur ser native-annonser ut?
Native-annonser är alltid anpassade för att smälta in hos publicisten. Att annonserna upplevs som en naturlig del av sajten gör också att de inte heller är störande för läsaren. 

Du finner sällan native-utrymmen på klassiska annonspositioner, istället finns de i publicisternas flöden; bredvid, under eller mellan redaktionella artiklar. Dessa utrymmen märks oftast med "Läs också" eller "Du kanske också är intresserad av”. Placeringen av annonserna är en stor fördel eftersom man tenderar att undvika adblockers. 

Exempel på native-kampanj (Braun):

Strossle exempel widget

Vad är fördelarna med native advertising?

 1. Du når den viktiga målgruppen som har Adblock, ca 32% av Sveriges internetanvändare.

 2. Ditt innehåll rekommenderas i en uppskattad och varumärkesbyggande miljö. Ca 70% svarade i en undersökning att de ville lära sig mer om en produkt eller tjänst via content, istället för klassisk annonsering. 

 3. Native ger längre lästider och högre engagemang jämfört med display och social. 

 4. Med Strossles CPC-prismodell (cost per click) betalar du endast för de som faktiskt är intresserade och klickar på er innehållsrekommendation. 

 5. Med Strossle kan du styra mot kontext och artikelkategorier som är extra relevanta för ditt content.

Summering
Om ni har, eller planerar för, en content marketing-strategi är det viktigt att lägga lika stor vikt vid distribution som själva produktionen. Sätt upp tydliga KPI:er för att mäta resultatet och hitta en eller flera plattformar som passar ert innehåll. Satsa på native-formatet och undvik att köpa klassiska annonsutrymmen som upplevs som påstridiga, eftersom det motverkar syftet med content marketing.

Skapa dina egna nativekampanjer med Strossle Marketplace Skapa konto

Vi på Strossle kan självklart hjälpa till med att skapa och optimera dina native-kampanjer. Kontakta oss så hjälper vi dig att lyckas med din content-marketing strategi!