<img alt="" src="https://secure.coup7cold.com/202206.png" style="display:none;">

Välj rätt distribution för din Content Marketing-strategi

By Strossle Nov 24, 2020

Tags content marketing , content discovery , featured , digitalmedia , distribution

Reading 3 min

Your brand’s content success often lives and dies by distribution and promotion choices.” - Jodie Harris, Content Marketing Institute

Många företag lägger ner mycket tid, pengar och resurser på att skapa bra innehåll. Sedan tar det stopp. Här är några av de vanligaste problemen: 

 1. Den organiska trafiken är låg. 
 2. Resultaten är otydliga och svåra att mäta.  
 3. Korta lästider från köpt trafik. 
 4. Ingen engagerar med innehållet.  

Detta behöver inte bero på kvalitén på innehållet utan är oftast resultatet av att det saknas eller finns en felaktig strategi för hur innehållet ska distribueras. 

Att försöka öka sin organiska trafik med SEO-optimerade artiklar är såklart väldigt viktigt. Det kan dock vara svårt och ta lång tid, speciellt om det handlar om ett populärt ämne där flera aktörer slåss om den högsta positionen i sökresultatet. 

Så når du din målgrupp 
En välarbetad Content Marketing-Strategi innehåller en plan för hur innehållet ska spridas. Men distribution är en av de mest utmanande delarna av Content Marketing. Grundidén i Content Marketing är att låta målgruppen hitta ert innehåll och inte tvärtom. Just därför kan det kännas motsägelsefullt att köpa utrymmen på klassiska annonsformat såsom banner eller display - eftersom att man då pushar ut sitt budskap, istället för att locka in läsare.

Här är tre tips som hjälper dig välja rätt distribution:

 1. Välj en kanal som är native. För content marketing-strategin kan du välja bort de klassiska annonsformaten, eftersom att de är till för mer påstridiga budskap.

 2. Anpassa dina annonser så de passar in i det medie du vill annonsera på. Väljer du exempelvis Instagram ska du välja en bild som plattformen uppskattar - något relevant, inspirerande och tilltalande. 

 3. Lägg inte ned tid på att skapa komplexa målgrupper med avancerade datapunkter som kvalifikation (spara det för retargeting!) Hitta istället ett medie som är relevant, och bli en del utav det mediet. 

MP-signup-1

Native advertising: Ett format för innehållsmarknadsföring
Med formatet native (innehållsrekommendationer) kan du distribuera ditt innehåll i en redaktionell miljö och använda kontext för att hitta relevans.

Den övergripande termen native advertising handlar om att man som annonsör blir en naturlig del av mediet, där annonsen ska kännas hemmahörande. 

Native advertising ger dig en möjlighet att rekommendera ditt innehåll hos många välkända och respekterade publicister. Det som skiljer native åt från true native är att klicket från det sponsrade innehållet tar besökaren direkt till en landningssida på er egen sajt. På så sätt äger ni besöks-datan. Detta ger bättre förutsättningar för att analysera hur innehållet presterar, vilket i sin tur ger möjlighet att arbeta mer långsiktigt med er sajt för att nå era uppsatta mål. 

Hur ser Native-annonser ut?
Native-annonser är alltid anpassade för att smälta in på publicistens sajt, vilket gör att annonserna upplevs som en naturlig del av sajten och därmed är de inte heller störande för läsaren. 

Du finner sällan native-utrymmen på klassiska annonspositioner, istället finns de i publicisternas flöden; bredvid, under eller mellan redaktionella artiklar. Detta är en stor fördel när det kommer till att undvika Adblock. Dessa utrymmen märks oftast med "Läs också" eller "Du kanske också är intresserad av”.

Exempel: Native-kampanj (Braun) med Strossle 


Vad är fördelarna med Native advertising?
Förutom att ditt innehåll blir en mer naturlig del av den redaktionella miljön så har vi nedan listat tre generella fördelar med native, och två som utmärker Strossle specifikt:

 1. Du når den viktiga målgruppen som har Adblock, ca 32% av Sveriges internetanvändare.

 2. Ditt innehåll rekommenderas i en uppskattad och varumärkesbyggande miljö. Ca 70% av individer i en undersökning svarade att de ville lära sig mer om en produkt eller tjänst via content, istället för klassisk annonsering. 

 3. Längre lästider och högre engagemang jämfört med display och social. 

 4. Med Strossle betalar du endast för de som faktiskt är intresserade och klickar på er innehållsrekommendation. På så sätt får du alltid en garanterad leverans genom en fast CPC-modell (kostnad per klick) 

 5. Med Strossle kan du göra en matchning mot kontext och artikelkategorier som är extra relevanta för ditt innehåll.

Summering
Om ni har eller planerar en content marketing-strategi är det viktigt att lägga lika stor vikt i vilken distribution som passar ert innehåll som det ni faktiskt producerar.

Sätt upp KPI:er för att mäta resultatet av er content marketing-strategi och hitta en eller flera plattformar som passar ert innehåll och håller hög relevans till er önskade målgrupp. Undvik att köpa klassiska annonsutrymmen som känns påstridiga, eftersom det motverkar syftet med content marketing.

MP-signup-1
Vi på Strossle kan självklart hjälpa till med att skapa och optimera dina kampanjer. Vi finns alltid på mail!