Native: Ökad relevans med kontextuell targeting

By Strossle Dec 18, 2020

Tags content discovery , native advertising , featured , digitalmedia , contextual targeting

Reading 3 min

Att styra sin kampanj med hjälp av kontext handlar inte bara om att en annons för charterflygningar ska synas bredvid en researtikel. I detta inlägg guidar vi dig i hur du kan använda kontext så att ditt innehåll distribueras till rätt publik. 

kontextuell targeting native
Ett nytt tillvägagångssätt för kampanjplanering
På samma sätt som Adwords handlar om att välja rätt sökord som er målgrupp kopplar till era tjänster, handlar kontextuell targeting om att att välja rätt kontext som talar till er målgrupp, eller håller hög relevans till målgruppen - och problemen er tjänst kan lösa. 

För att använda kontext i er mediaplanering behövs ett nytt tankesätt. "Traditionell" mediaplanering handlar oftast om räckvidd, pris, omfattning, frekvens och målinriktning.

Den targeting som sker på kontext handlar om att förstå vad annonsörens kunder och önskade målgrupp tänker och efterfrågar - och därefter anpassa sin kommunikation för att skapa värde och engagemang. 

Skiftet i tankebanan börjar egentligen med två väldigt enkla frågeställningar: "Vad är det som engagerar min önskade målgrupp?" samt "Hur kan jag förenkla och förbättra deras liv med mina tjänster?"  

Vad engagerar din målgrupp?
Hur går vi egentligen tillväga när vi ska försöka engagera vår målgrupp genom att använda rätt kontext? Vi kan ta tjänsten barnförsäkringar som exempel. 

Att försöka engagera rätt målgrupp “Unga föräldrar”, för barnförsäkringar genom att använda en kontext som "familjeekonomi" blir både relevant och träffsäkert. Om ert innehåll framhäver den ekonomiska tryggheten som en barnförsäkring medför, blir tröskeln låg för er målgrupp att klicka sig vidare från en artikel inom kontexten familjeekonomi. De kommer även att vilja läsa det sponsrade innehållet. 

Utgå från en kontext och expandera sedan med relevanta och tillhörande kategorier, som (i detta fall) berör unga föräldrar. Kontexterna "Hälsa" "Familj" "Resa" "Utbildning" blir alla relevanta för er tjänst och målgrupp. 

Hur kan ni förbättra deras liv? 
Se det från er målgrupps perspektiv: Hur kan er barnförsäkring minska stressen av att vara en ung förälder? Genom att producera innehåll som fokuserar på just det.

Är er tjänst en väg till ökad säkerhet inom familjen, och därmed minskad stress? Nå ut med den informationen och visa på det emotionella värdet för er målgrupp. Genom detta kan ni visa hur er tjänst eller produkt kan lösa problemet.

Att identifiera rätt ambassadörer och case som ger exempel på hur er tjänst har bidragit till en tydlig förbättring och faktiskt gett resultat på det som är utlovat är alltid ett säkert kort. Det handlar om att få er målgrupp att relatera och få en ökad tillit för era tjänster. 

Att tydligt demonstrera att ni förstår och bryr er om er målgrupp - genom att bevisa att ni har en lösning på deras problem, är en säker väg till att bygga en lojal och utökad kundgrupp över tid. Är det något som alla konsumenter vill ha så är det en expert som kan ge råd eller berätta hur de löste ett omfattande eller komplext problem - genom att kommunicera precis det så bygger ni tillit. 

Skapa dina egna nativekampanjer med Strossle Marketplace Skapa konto

Så kan Strossle hjälpa er hitta rätt kontext 
Vad för typ av redaktionellt innehåll och landningssidor engagerar faktiskt er målgrupp? Att förutspå det är förstås svårt, för vem vet vad som skrivs i de medier där er kampanj är live? För att lösa detta problem har Strossle utvecklat en distribution baserat på en algoritm: Du sätter dina parametrar för kampanjen (period, budget m.fl.) och vår algoritm hjälper er att hitta rätt kontext för att leverera precis dem besökarna du behöver. 

Om ni producerar innehåll mot en specifik målgrupp så kan Strossle identifiera rätt kontext och rätt sajter för att leverera så relevant trafik som möjligt.

Du betalar inte längre för impressions, utan faktiska läsare. Läsare som är intresserade av ert innehåll specifikt, och som vill engagera med innehållet just för att det känns relevant och värdefullt. 

Ert varumärke är i händerna hos experter eftersom Strossle endast samarbetar med etablerade och respekterade publicister. Vi är dessutom helt kompatibla med GDPR. 

Optimera era native-annonser 
Använd alltid flera versioner av er innehållsrekommendation (annons). Detta innebär att variera rubriker, bilder och ingresser som alla driver trafik mot samma landningssida.

Se rekommendationerna precis som en artikel hos en publicist: Vad är det egentligen som får en användare att läsa innehållet, och kommer landningssidan leverera på det som rubriken lovar? Att använda click-bait för att leverera större trafikmängder kommer inte bara skada ert varumärke, det är även att kasta pengar i sjön.

Försök att alltid vara tydlig och ärlig i kommunikationen. Låt en tydlig rubrik och ingress vara ett smakprov av landningssidan, och använd landningssidan för att leverera på det ni utlovat i rekommendationen. Detta kommer garanterat innebära en ökad relevans för er och era besökare över tid, och det är så ni successivt kan utöka er lojala kundgrupp. 

Vill du veta mer om styrning mot kontext? Ladda ned hela vår guide här. 

Skapa dina egna nativekampanjer med Strossle Marketplace Skapa konto