<img alt="" src="https://secure.coup7cold.com/202206.png" style="display:none;">

Case: En lyckad kampanj med Wästgöta Finans

By Strossle Oct 07, 2020

Tags native , Case Studies

Reading 1 min

Byggnad

Syfte:
Syftet med kampanjen var en varumärkesbyggande kampanj som skulle öka kännedom för Wästgöta finans, men också generera faktiska lån. Wästgöta Finans ville nå ut brett med att Julakoncernen nu även erbjöd privatlån och att man var en trygg långivare att lita på. De övergripande målen var att driva in kvalitativ trafik för att öka antalet ansökningar från kreditvärdiga kunder ihop med att öka kännedomen.

Då perioden var komprimerad och ganska kort önskade vi synas ”överallt” men utan att bomba med samma enheter så det var av stor vikt att skräddarsy enheter till respektive kanal & plattform.

Kampanjen riktade sig till målgruppen A35-55 tyngdpunkt män, som ingår i den ”Aktiva Familjen” som är mitt i livet, har barn, 1000 projekt på gång, har minst en bil i hushållet, inte står på ruinens brant ekonomiskt men heller inte har en jättestor marginal. Går tvättmaskinen sönder eller om läget är rätt för en investering i ett DIY projekt kan man tänka sig ett privatlån.
 

Therese

Mediemixen:
För att möta de uppsatta målen valdes en kanalmix som träffar målgruppen i vardagen, i en trygg brand-safe miljö för att stärka kärnvärdena folklighet, smidighet och hygglighet. Vi ville stärka uppfattningen om att Wästgöta Finans är en trygg långivare samtidigt som vi ville uppmuntra till att ansöka om lån genom att vara en aktör som hjälper till när det verkligen behövs. I samråd med det kreativa teamet och marknadsavdelningen på Wästgöta Finans valde vi att fokusera på rörligt material för att kunna bryta igenom bruset i medieland-skapet.

Det rörliga materialet togs ut i TV, Digital Out Of Home, premiumplaceringar i svensk displaymedia och i sociala kanaler och kompletterades med traditionell radio och stilla material i sociala medier och displaymedia samt i native annonsering.

Medieinvesteringarna-1

Citat ANVÄND

Skärmavbild 2020-10-08 kl. 10.28.39

Varumärkeskännedom:
Wästgöta Finans har ökat hjälpt kännedom med 5 procentenheter under kampanj-perioden vilket är ett fantastiskt resultat! Wästgöta Finans är en helt ny spelare i privat-lånebranschen och har fortsatt låg kännedom, men vi kan se en mycket fin ökning i hjälpt kännedom på väldigt kort tid.

Viktigt att kommentera är att ökningen från noll är den absolut mest utmanande att göra. Som ytterligare kommentar gjordes den under en mycket budskapsintensiv period men också under en längre högtidsperiod. Den spontana kännedom i branschen är generellt låg och stor andel anger ”vet ej”-svar vilket innebär att ständig närvaro krävs.

Eftersom detta är en hårt konkurrensutsatt bransch och därav kommunikationsintensiv visar resultaten tydligt att det krävs kontinuerligt kommunikationsarbete och ständig närvaro för att öka sin marknadsandel och bibehålla sin position.

CITAT 2 ANVÄND

wastgotafinans_logotype_original

MP-signup-1